คอร์สภาษาอังกฤษ เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี

เสริมทักษะรอบด้านให้เด็ก ๆ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย ตามหลักสูตร IB ที่ใช้แพร่หลายทั่วโลก

หลักสูตร PY1 ของโมดูโล่คิดส์ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่นภาษา คณิต วิทย์ และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนวัย 5-6 ปีได้พัฒนาทักษะตามช่วงวัยอย่างดีที่สุด

Contact us      About Modulo Kids

ด้ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB)คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการลงมือทำจริง ที่โมดูโล่คิดส์ เราเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้มากที่สุดด้วยการปฏิบัติ ลงมือทำ โดยมีคุณครูเป็นช่วยแนะนำ และสอนเด็กๆในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ทุกๆวิชาจะถูกเชื่อมโยงกันทั้งหมดในแต่ละบทเรียนมากกว่าที่จะเน้นเป็นรายวิชาไป ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจถึงภาพองค์รวมของทุกๆอย่างรอบๆตัวที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกปัจจุบันที่เราอยู่

แต่ละบทเรียนจะอิงกับแต่ละ ธีม ที่เลือกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ ถ้าลูกของท่านชอบธรรมชาติ? เด็กๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับผีเสื้อและต้นไม้ ถ้าลูกของท่านสนใจเล่นเกมต่างๆ เราก็จะมีบทเรียนที่เกี่ยวกับกีฬา บอร์ดเกม เกมเกี่ยวกับไหวพริบ เป็นต้น การเรียนการสอนตามแต่ละหัวข้อเรื่องจะอยู่ใน แนวทางของการฝึกการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้มีเวลาในการสำรวจและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆทั่วโลก

เพือให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษตามระดับของทักษะภาษาของแต่ละคนอย่างแท้จริง เพือให้เด็กเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเราแบ่งแต่ละคอร์สเรียนของเราตามระดับทักษะภาษาเป็น Go () และ Plus () ทุกวิชายกเว้นภาษาอังกฤษจะเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ระดับภาษา แต่เราต้องการให้แน่ใจว่าลูกหลานของท่านได้เรียนทุกวิชาตามระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม หลังจากที่คุณครูวัดระดับภาษาอังกฤษของเด็กแล้ว คุณครูจะแนะนำว่าเด็กๆจะต้องเข้ากลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์สูงสุด

วัดระดับภาษาฟรี
Boy dancing outside

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่คิดส์?

ทุกการเรียนรู้ของที่นี่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆอย่างแท้จริง

1 - เรียนกลุ่มเล็ก

แต่ละคลาสเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 4 คน เด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้และได้ความใส่ใจอย่างเต็มที่

2 - เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อนำไปใช้ได้จริง

เป็นการเรียนแบบผสมผสานความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกันผ่านภาษาอังกฤษ โมดูโล่คิดส์เน้นพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้าน

3 - เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ เราให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ โดยเน้นให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่นั่งฟังคุณครูสอนอย่างเดียว

4 - บรรยากาศการเรียน

โมดูโล่คิดส์เน้นเรื่องความใส่ใจในเด็กทุกๆคนที่เรียนที่นี่ เราต้องการให้เด็กๆได้ทั้งความสุข ความสนุก และความรู้ในการเรียนทุกๆบทเรียนกับโมดูโล่คิดส์
ติดต่อเรา

วิชาที่เรียน

10 องค์ความรู้หลากหลายที่เด็กจะได้เรียนที่โ่มดูโล่คิดส์

โมดูโล่คิดส์ใช้ทั้งระบบการเรียนชั้นนำของ British EYFS และ IB มาประกอบกัน

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร เรียนรู้การอ่านและเขียน

ศาสตร์แห่งตัวเลข

เสริมทักษะการคำนวณ เข้าใจถึงการนำไปใช้จริงในชีวิต

วิทยาศาสตร์

สำรวจ ฝึกการสังเกตและเรียนรู้โลกรอบตัว

ศิลปการสร้างสรรค์

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

พัฒนาความคิด

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และกลยุทธในการแก้ไขทุกปัญหา
Modulo Kids student

ศิลปการใช้ภาษาอังกฤษ

เข้าใจและนำภาษาอังกฤษไปสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณิตศาสตร์

การคำนวณ ประยุกต์และเข้าใจตัวเลข เพื่อปรับใช้ในโลกรอบตัว

เข้าใจโลกของเรา

เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว

ศิลปการแสดงออก

มีส่วนร่วมในการคิดค้นการแสดงออกต่างๆ ผ่านดนตรี การเต้นรำ และการละคร

พัฒนาการด้านอารมณ์

ส่งเสริมทักษะการคิดบวก สร้างความมั่นใจให้เด็ก และการทำงานเป็นทีม
A Modulo Kids teacher with a young student

คุณครูที่เก่งที่สุด

คุณครูสอนทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายๆ

คุณครูทุกคนที่โมดูโล่คิดส์ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี คุณครูต้องมีครบทั้งคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์การสอนเด็ก มีความเป็นมืออาชีพ และที่ขาดไม่ได้เลยคือมีจิตใจดี รักการสอน คุณครูที่นี่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมที่มีคุณภาพสูงของโปรแกรมโมดูโล่คิดส์ และยังต้องได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ทำงานที่นี่ เพราะโมดูโล่คิดส์ไม่เคยหยุดพัฒนา

เกี่ยวกับคุณครูของเรา:

  • ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  • คุณสมบัติพร้อม
  • ประสบการณ์สูงในการสอนเด็กๆ
  • ตั้งใจและพร้อมที่จะช่วยสอนเด็กๆอย่างเต็มที่

เราได้บอกหรือยังว่า คุณครูทุกคนที่นี่ทั้งใจดี ใส่ใจ และสอนเก่งอีกด้วย?

Modulo Kids student doing an art project

สื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด

เรียนรู้สนุกอย่างมีระดับ

ที่โมดูโล่คิดส์เรามั่นใจในหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะให้กับเด็กๆที่เรียนที่เรา โดยมีการนำตำราเรียนที่หลากหลายมาเป็นองค์ประกอบ

โมดูโล่คิดส์เลือกสรรสื่อการเรียนการสอนชั้นนำจากทั่วโลก เช่น Oxford University Press, Collins, Pearson เป็นต้น ทีมหลักสูตรของเราซึ่งมีความชำนาญเรื่องการศึกษาของเด็ก จะเลือกสิ่งที่ดีทีสุดจากแต่ละชุดของสื่อการสอน เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กๆจะเรียนอย่างสนุก ได้ความรู้ และได้เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆอย่างเต็มที่

ที่โมดูโลคิดส์ เรารู้ว่านักเรียนที่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจะได้แสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุด เราตั้งใจที่จะเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกหลานของท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

หลักสูตร

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กทุกระดับและทุกช่วงวัย

โมดูโล่คิดส์เลือกใช้สื่อการสอนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก และใช้ระบบการเรียนการสอนชั้นนำถึง 2 ระบบมารวมเข้าด้วยกันคือ British EYFS และInternational Baccalaureate (IB program) ทีมหล้กสูตรของโมดูโล่คิดส์ึ่ซี่งเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาของเด็กๆโดยตรง ได้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆที่สมบูรณ์ที่สุด โดยนำข้อดีของทุกๆอย่างมารวมกันไว้ที่นี่ เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างดีที่สุดทั้งด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

3-4 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี

ด้วยระบบของ British Early Years Foundation Stage (EYFS), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 3-4 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

5-6 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 5-6 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

7-8 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 7-8 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

9-10 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 9-10 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

11-12 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 11-12 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover
Modulo Kids student

บรรยากาศการเรียน

ครอบครัวโมดูโล่คิดส์

โรงเรียนสวยๆกับนักเรียนเก่งๆที่โมดูโล่คิดส์