ทำไมโมดูโล่คิดส์ถึงเหมาะที่สุดสำหรับเด็กๆ

มาร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงเลือกให้น้องๆมาเรียนรู้ และพัฒนากับคอร์สของโมดูโล่คิดส์

ความสำเร็จของโมดูโล่คิดส์ โรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้น้องๆมาร่วมพัฒนาส่งเสริม และเรียนรู้ทักษะต่างๆโดยใช้ภาษาอังกฤษ

โมดูโล่คิดส์ให้ความสำคัญเรื่องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เรียนที่ โมดูโล่คิดส์ ให้ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ และเป็นระบบ เด็กๆได้ทั้งความรู้ และยังได้ความสนุกในระหว่างการเรียนไปด้วย เพราะเรารู้ว่าเราสามารถทำให้เด็กๆสนุกได้ในทุกการเรียนรู้ และโมดูโล่คิดส์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆชอบการเรียนภาษาอังกฤษ!

โมดูโล่คิดส์สอนเด็กๆในทุกๆเรื่องผ่านภาษาอังกฤษ เราเน้นทั้งเรื่อง ทักษะและศิลปการใช้ภาษาอังกฤษ, ศาตร์แห่งตัวเลข, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าและการเรียนรู้โลกรอบตัว, ศิลปสร้างสรรค์, และ เรียนรู้วิธีคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านอารมณ์

ด็กๆจะได้เรียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 4 คน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับความใส่ใจจากคุณครูอย่างเต็มที่ โดยที่โมดูโล่คิดส์ เราจะจัดกลุ่มตามช่วงอายุ และระดับภาษาของเด็ก เพื่อจะให้ทุกบทเรียนมีความเหมาะสมและได้ประโยชน์กับเด็กๆสูงสุด

การเรียนการสอนที่โมดูโล่คิดส์จะ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยคุณครูเก่งๆ ใจดีที่มีประสบการณ์สูงในการสอนเด็กๆ เด็กจะได้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างการเรียนที่นี่ ได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเรียนรู้โลกรอบตัวผ่านประสบการณ์จริง และยังได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง โมดูโล่คิดส์เชื่อในทฤษฎีของ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ดังนั้นทุกบทเรียนของเราจะเป็นการเรียนภาคปฏิบัติที่สอดแทรกทฤษฎีไปอย่างแยบยล โดยเรายึดนักเรียนเป็นศูนยการ คุณครูจะสนับสนุน ชักชวนให้เด็กๆมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเรียน และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

10

คอร์สเรียน

800

บทเรียนที่หลากหลาย

20

ทีมโมดูโล่คิดส์

สิ่งที่พวกเราทำ

โรงเรียนสอนภาษาเด็กที่แตกต่าง

เหตุผลหลักๆที่ต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่คิดส์

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่คิดส์?

ทุกการเรียนรู้ของที่นี่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆอย่างแท้จริง

1 - เรียนกลุ่มเล็ก

แต่ละคลาสเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 4 คน เด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้และได้ความใส่ใจอย่างเต็มที่

2 - เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อนำไปใช้ได้จริง

เป็นการเรียนแบบผสมผสานความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกันผ่านภาษาอังกฤษ โมดูโล่คิดส์เน้นพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้าน

3 - เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ เราให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ โดยเน้นให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่นั่งฟังคุณครูสอนอย่างเดียว

4 - บรรยากาศการเรียน

โมดูโล่คิดส์เน้นเรื่องความใส่ใจในเด็กทุกๆคนที่เรียนที่นี่ เราต้องการให้เด็กๆได้ทั้งความสุข ความสนุก และความรู้ในการเรียนทุกๆบทเรียนกับโมดูโล่คิดส์
ติดต่อเรา

Our Team

We are Modulo Kids

Modulo Kids has a "people first" philosophy. We believe in having the best team for your children.

Management

Dr. Nathaline

Dr. Nat

Owner, Modulo Education Group

Julien Michaud

Julien

CEO, Modulo Education Group

Edward Ashman

Edward

General Manager, Modulo Language School

Pornpun Dusaneetham

Golf

Director of Operations, Modulo

Ninnate Suksri

Nan

Assistant Director of Operations, Modulo

Teachers

Teacher Val

Valerie

Team Leader

Emily

Teacher
female advisor silhouette

Petch

Teacher

Advisors

Advisor Lek

Lek

Advisor Namwhan

Namwhan

Advisor Aomsin

Aomsin